Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet

Der udarbejdes en drifts- og vedligeholdelsesplan for indeklimaet inden ibrugtagning af huset, der beskriver, hvordan de tekniske installationer skal driftes og vedligeholdes for at sikre
opretholdelse af indeklimaet.

Drifts- og vedligeholdelsesplanen er i overvejende grad baseret på de brugsvejledninger, der er leveret sammen med de anvendte installationer.

Da der er tale om et kontorbyggeri, omfatter drifts- og vedligeholdelsesplanen en beskrivelse af den årlige kontrol af ventilationssystemets drift, funktion og vedligehold, herunder kontrol af luftstrømme og indregulering i anlægget. Da bygningen har solafskærmning, indgår også den årlige kontrol af denne i drifts- og vedligeholdelsesplanen.

Drifts- og vedligeholdelsesplanen skal være forståelig og tilgængelig for brugerne og driftspersonale af bygningen og afleveres som dokumentation for efterlevelse af kravet.