Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet

Der gennemføres en beregning af dagslysforholdene i det store tværgående kontor på nederste etage.

Beregningen medfører, at der etableres brystninger, som også kan anvendes til fremføring af installationer, og vinduernes overkant rykkes 10 cm op. Indeklimaberegningen viser, at solbelastningen om sommeren er reducereret mærkbart og dagslysforholdene er forbedret.

Beregningen af dagslysforholdene i det store tværgående kontor afleveres som dokumentation for efterlevelse af kravet. Dokumentationen er identisk med den dokumentation, der afleveres for overholdelse af bygningsreglementets krav.