Totaløkonomisk analyse

I forbindelse med projektering af bygningen indlægges data for tre udvalgte bygningsdele i LCC-beregningsværktøjet: gulve, facade og skillevægge.
 
Vurdering af LCC giver anledning til ændringer.
 
To mulige alternativer til gulvene bliver undersøgt, og den totaløkonomisk billigste variant vælges, som dog har en højere anlægssum. LCC giver endvidere anledning til ændring af valget af skillevægsløsning. Den udvendige overflade på de lette facader ændres ligeledes.
 
Ved færdigmelding af bygningen afleveres LCC-beregningerne digitalt som dokumentation.