Totaløkonomisk analyse

I forbindelse med projektering af renoveringen indlægges data for tre af de renoverede bygningsdele i LCCberegningsværktøjet: tag, facade og skillevægge mod badeværelser.

Vurderingen af LCC for badeværelsesskillevæggene understøtter ændring af valget af skillevægstype.

Ved færdigmelding af bygningen afleveres LCC-beregningerne digitalt som dokumentation.