Støj fra ventilationssystemer i boliger

Støjen i husets opholdsrum vil primært komme fra ventilationsanlægget. For at få støjen ned under 25 dB forøges lyddæmperne i indblæsningen og udsugningen med 0,5 m i ventilationsanlægget.

Beregning af støj fra installationerne afleveres som dokumentation for efterlevelse af kravet. Dokumentation er identisk med den dokumentation, der afleveres for overholdelse af bygningsreglementets krav.