Omkostningsniveau

Vurdering af omkostningsniveau for dokumentation

  • Det vurderes, at en gennemførelse af den nødvendige dokumentation kan foretages på omkring 100-150 timer for personer med erfaring.
  • Derudover kommer udgiften til måling af afgasninger til indeklimaet, der udgør i størrelsesordenen 20.000 kr. ekskl. moms.
  • De byggetekniske løsninger udgør ca. 100-150.000 kr.
  • De samlede omtrentlige omkostninger udgør derfor ca. 200-300.000 kr.